Styresignal SKAT

Styresignalet er en juridisk dokumenttype fra SKAT.

Styresignaler fra årene:

Styresignalet har samme retlige status som SKAT-meddelelsen, men udgives kun af Juridisk Center i SKAT, hvor SKAT-meddelelser kan udgives af alle enheder i SKAT. Som selvstændig dokumenttype skal styresignalet sikre en proaktiv styring af ensartethed samt fastlæggelse af praksis på områder, hvor der ikke er fastlagt praksis, eller hvor der skal ske ændring af praksis eller præciseringer. For at understøtte retssikkerheden skal styresignalet endvidere være et redskab til at afklare et konstateret uklart retsgrundlag.

Fra 1. januar 2009 vil definitionen på et styresignal og en SKAT-meddelelse være:

Styresignal

  • Nye områder, hvor der ikke tidligere har været fastlagt en praksis.
  • Praksisændringer eller -præciseringer.
  • En konkret eller generel forespørgsel fra fx et ministerium eller internt i SKAT, som kræver udmelding af en generel lovfortolkning.
  • Når retsgrundlaget er uklart.
  • Når SKAT ved eller fornemmer, at praksis ikke er ensartet.
  • Når den offentlige debat viser, at der er et behov.

SKAT-meddelelse
Genoptagelse af en bestemt type sager og de nærmere kriterier herfor.
Kommentarer fra SKAT eller Skatteministeriets departement til afgørelser truffet af Landsskatteretten, domstolene, departementet eller SKAT.

Både styresignaler og SKAT-meddelelser bliver ligesom afgørelser, domme mv. tildelt et SKM-nummer og offentliggjort på SKATs hjemmeside under “Love og regler” og under “Afgørelser, domme mv.” samt på en særskilt side, der alene indeholder styresignaler eller SKAT-meddelelser. Samtidig bliver både styresignaler og SKAT-meddelelser lagt i Retsinformations regeldatabase.